Zapowiedzi – blog książkowy

Nowa książka autora “Króla”

Szczepan Twardoch to autor, który ma na swoim koncie już wiele książek. Nie tylko tworzy dla dorosłych, ale także ma na swoim koncie opowiadania dedykowane dla młodszych dzieci. Dodatkowo Twardoch jest stałym współpracownikiem kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery". Był także redaktorem działu literackiego dwumiesięcznika "Christianitas". Na swoim koncie ma m.in. Srebrne Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2008, którą otrzymał za "Epifanię wikarego"

Koniec epoki

Szczepan Twardoch dał się poznać czytelnikom jako pisarz niezwykle utalentowany. Akcja jego powieści zazwyczaj osadzona jest w okresie dwudziestolecia międzywojennego bądź podczas działań wojennych lat 1939-1945, a większości stworzonych przez autora postaci  towarzyszy uczucie tęsknoty za czasami minionymi, pod tyloma względami lepszymi niż rzeczywistość, w której przyszło im żyć. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w najnowszej powieści Szczepana Twardocha “Pokora“, w której głównemu bohaterowi przyszło żyć pod koniec Belle Epoque, a więc od zakończenia wojny francusko-pruskiej w 1871 aż po pierwszą wojnę światową. Można by pomyśleć, że to bardzo intensywny i ciekawy okres w dziejach świata, ponieważ właśnie wtedy rozgrywały się wydarzenia, które zdecydowały o ustroju społecznym i politycznym większości europejskich państw. Główny bohater “Pokory”, Alois, nie cieszy się jednak z możliwości obserwowania tych fascynujących przemian. Odczuwa jedynie niepokój, niepewność co do jutra oraz brak przynależności do jakiejkolwiek grupy.

Literatura pogranicza

Zarówno profesjonalni krytycy, jak i czytelnicy bardzo cenią Twardocha za podejmowanie w swoich utworach trudnych wątków dotyczących tożsamości – etnicznej i narodowej. Bohaterowie pojawiający się w powieściach tego pisarza zazwyczaj znajdują się gdzieś na pograniczu różnych kultur, a ich przodkowie mają korzenie:

  • polskie
  • niemieckie
  • śląskie
  • żydowskie.

“Pokora” również podejmuje wątek identyfikacji bohatera. Alois Pokora zamieszkuje Berlin, jednak wychował się na Śląsku, gdzie jego ojciec pracował w kopalni. Bohater nie identyfikuje się jednak jednoznacznie ani jako Ślązak, ani jako Polak, ani tym bardziej jako Niemiec. Ma problem z określeniem swojej relacji nie tylko z jakąkolwiek grupą narodowościową, ale także z innymi pojedynczymi jednostkami. Pragnie miłości, ale boi się komukolwiek zaufać. Najbliższą mu osobą jest dominująca i niebezpieczna Agnes, z którą Alois tworzy jedynie związek erotyczny.

Nowy świat

Szczepan Twardoch od zawsze akcję swoich powieści umieszczał w czasach bardzo niepewnych i niejednoznacznych, w których zachodziły trudne do przewidzenia zmiany. Wydarzenia, które opisuje “Pokora” (https://www.taniaksiazka.pl/pokora-szczepan-twardoch-p-1390838.html), również rozgrywają się w takich czasach. Autor opisując losy głównego bohatera, pokazuje, że radość z zakończenia działań wojennych w 1918 roku wcale nie była oczywista i nie udzielała się wszystkim mieszkańcom Europy. Większość osób lękała się przyszłości, ponieważ cały system społeczny został kompletnie przebudowany i ludzie na nowo musieli się uczyć swoich ról. 

Liść zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com